Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo 722/TB-SYT về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1- thuốc generie lần 2 năm 2020 
26/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: - TB 722 KQLCNT.pdf
   - Thong bao 722 cac cong ty goi 1.rar

 
Liên kết website