Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo 4675/TB-SYT về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu năm 2020 
03/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 4675 gói 03.pdf
 
Liên kết website