Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo 4676/TB-SYT về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 thuốc Generic năm 2020 
03/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB gói 01 4676_signed.pdf
 
Liên kết website