Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo về việc đính chính hồ sơ mời thầu gói thầu số 1: Thuốc generic năm 2017 - Sở Y tế Ninh Thuận 
24/05/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_1615_TB-SYT.pdf
 
Liên kết website