Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo 56/TB-YHDP&YTCC Tuyển sinh khóa đào tạo vể bệnh nghề nghiệp và XQuang theo tiêu chuẩn ILO, Thính lực, Hô hấp, y tế lao động trong an toàn lao động 
01/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: ĐHYHN 56 YHDP.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website