Thông tin dược
Thông tin dược
Thông báo số 3745/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
27/10/2017 
 

Sở Y tế

Thông báo số 3745/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3745_TB-SYT_signed.pdf

 
Liên kết website