Thông tin dược
Thông tin dược
Thông báo số 243/TB-SYT về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh thuốc 
24/01/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_243_TB-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website