Thông tin dược
Thông tin dược
Thông báo số 2306/TB-SYT về thu hồi sản phẩm Khang Mỹ Đơn do Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nguyên Hà phân phối 
04/07/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_2306_TB-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website