Thông tin dược
Thông tin dược
Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc, rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
06/06/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_1822_TB-SYT.pdf
 
Liên kết website