Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo mời thầu 2964/TB-SYT gói thầu số 3: thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu 
30/06/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - TB 2960 moi thau_signed.pd
   - Goi 3_thuoc co truyen_thuoc duoc lieu 2020.pdf

 
Liên kết website