Trung tâm Y tế TP PR-TC
Trung tâm Y tế TP PR-TC
Thông báo kết quả tổng hợp điểm xét tuyển viên chức năm 2016 
04/11/2016 
 
Mời xem thông tin tại đây: vbdi_573.pdf
                                        đk_573.pdf 
 
Tin đã đưa
(21/08)
(29/07)
(22/07)
(18/02)
(10/05)
(09/05)
(14/12)
(08/12)
(25/10)
(18/09)

Liên kết website