Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Thông báo danh sách dự tuyển viên chức tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi năm 2017 
27/10/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: KET QUA XET TUYEN.pdf
 
Liên kết website