Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ thuật lập bộ nhiễm sắc thể người từ tế bào LYMPHO máu ngoại vi 
21/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: 320-DHYD TP.HCM.pdf
 
Tin đã đưa
(13/01)
(12/01)
(31/12)
(31/12)
(28/12)
(09/12)
(18/11)
(26/10)
(02/10)
(02/10)

Liên kết website