Thông báo
Thông báo
Thông báo Về việc khẩn trương giải ngân các nguồn kinh phí vào tháng cuối năm 2015. 
10/12/2015 
 

Sở Y tế

Thông báo

Về việc khẩn trương giải ngân các nguồn kinh phí vào tháng cuối năm 2015.
Vui lòng xem tại đây:vbdi_3778_SYT-KHTC.pdf

 
Liên kết website