Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 2513/TB-SYT Ứng viên đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế 
17/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 2513 Ung vien du dieu kien.pdf
 
Tin đã đưa
(18/09)
(17/09)
(13/09)
(12/09)
(12/09)
(31/08)
(27/08)
(27/08)
(21/08)
(19/08)

Liên kết website