Trung tâm Y tế Thuận Nam
Trung tâm Y tế Thuận Nam
Thông báo 5116/TB-SYT Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam trực thuộc Sở Y tế 
29/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 5116.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website