Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 1547/TB-SYT tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bác Ái trực thuộc Sở Y tế 
25/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 1547 DG CTHD.pdf
 
Tin đã đưa
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(18/11)
(18/11)
(17/11)
(13/11)
(13/11)
(13/11)
(19/10)

Liên kết website