Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
Thông báo 147/TB-VPUB kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (Ngày 6/5/2020) 
06/05/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: Thong bao 147 VPUB.pdf
 
Tin đã đưa
(06/10)
(29/09)
(28/09)
(25/09)
(14/09)
(04/09)
(03/09)
(27/08)
(25/08)
(25/08)

Liên kết website