Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
Thông báo 222/TB-VPUB Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến mới phát sinh (Ngày 28/7/2020) 
28/07/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: TBVP222_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(06/10)
(29/09)
(28/09)
(25/09)
(14/09)
(04/09)
(03/09)
(27/08)
(25/08)
(25/08)

Liên kết website