Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 89/TB-SYT đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 
09/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - TB 89 dinh chi luu hanh MP.pdf 
   - 12 MP-thu hoi my pham.pdf
 
Liên kết website