Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 88/TB-SYT đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 
08/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - T.bao 88 DCLH MP-CV 13.pdf 
    - 13 MP-DCLH MP.pdf
 
Liên kết website