Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 85/TB-SYT thu hồi số phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
08/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - CV 85 thu hoi so phieu cong bo.pdf 
    - 02 QĐ thu hoi so phieu tiep nhan.pdf
 
Liên kết website