Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 769/TB-SYT đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
11/03/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - Thong bao 769 dinh chi luu hanh.pdf 
    - Thong bao 16 CQLD.pdf
 
Liên kết website