Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Thông báo 616/TB-BVYDCT danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT tại Bệnh viện Y dược cổ truyền 
12/08/2020 
 
 
Liên kết website