Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 579/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 
17/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 579 TB.pdf
10856_QLD_MP.pdf
 
Liên kết website