Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 5634/TB-SYT Tạm ngừng hoạt động sản xuất tại cơ sở mỹ mỹ phẩm Nguyễn Nhiên 
02/12/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 5638.pdf
 
Liên kết website