Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 5234/TB-SYT đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - Clinxy Gel 
28/09/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 5234 thu-hoi-my-pham-Clinxy-Gel.pdf
 
Liên kết website