Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 500/TB-SYT Thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-CV Cục QLD 16212 (chị lệ gửi mail cho công ty, nhà thuốc) 
04/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 500 TB.pdf
CQLD 16212.pdf
 
Liên kết website