Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thộng báo 494/TB-SYT Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 1 - Thuốc generic lần 2 năm 2020 
04/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây:      - TB 494 kq danh gia goi 1.pdf 
PL 494 G1.xlsx
PL 494 G11.xlsx
PL 494 goi 1.pdf
 
Liên kết website