Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 4926/TB-SYT Đình chỉ lưu hành sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng 
21/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 4926.pdf
 
Liên kết website