Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 4877/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng-CV 3819-CQLD 
15/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 4877.pdf
 
Liên kết website