Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Thông báo 4757/TB-BCĐ kết quả cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Sở Y tế năm 2019 
19/12/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 4757 KQ cuoc hop BCD PCTN 2019.pdf
 
Liên kết website