Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 4742/TB-SYT tổ chức đánh giá chương trình hành động công chức trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm y tế Ninh Phước trực thuộc Sở Y tế 
19/12/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Thong bao 4742 to chuc danh gia CTHD.pdf
 
Liên kết website