Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Thông báo 470/TB-YDCT danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 của Bộ Y tế tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Ninh Thuận 
03/09/2019 
 
 
Liên kết website