Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 4657/TB-SYT các ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính thuộc Sở Y tế 
13/12/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Thong bao 4657 ung vien Pho Truong phong KHNVTC.pdf
 
Liên kết website