Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo 4473/TB-SYT kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật -Gói số 2 - Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 
31/08/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây:  - TB 4473 ket qua danh gia ho so.pdf
    - PL kem TB 4473.xls
    - PL 4473_0001.pdf
 
Tin đã đưa
(26/10)
(21/10)
(19/10)
(17/10)
(06/10)
(06/10)
(04/10)
(02/10)
(01/10)
(28/09)

Liên kết website