Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Thông báo 443/TB-BVYDCT thời điểm ôn tập và thời gian phỏng vấn cho kỳ xét tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021 
04/08/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 443 BVYDCT.pdf
 
Liên kết website