Thông tin dược
Thông tin dược
Thông báo 4432/TB-SYT Kết quả đánh giá bổ sung hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 3 - Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu năm 2020 
21/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
THONG BAO KET QUA HSDXKT -GOI 3 bổ sung.pdf
PL 4432.PDF
 
Liên kết website