Thông báo
Thông báo
Thông báo 4409/TB-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Đại Dương Xanh 
18/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
TB Thu hoi giay CFS san pham KTYT N95.pdf
3922-.pdf
 
Liên kết website