Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo 4079/TB-SYT về việc phát hành lần 2 hồ sơ yêu cầu gói thầu số 2 - Thuốc generic mua sắm trực tiếp năm 2019 
30/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Thong bao 4079 phat hanh lan 2.pdf
 
Liên kết website