Thông tin dược
Thông tin dược
Thông báo 4004, 4008/TB-SYT đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu tiêu chuẩn chất lượng 
28/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - C.van 4004 thu hồi thuốc DCLH.pdf
                                           - C.van 4008 thu hồi thuốc DCLH.pdf
 
Liên kết website