Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 3989/TB-HĐTT lịch thi phần trình bày Đề án tại kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính thuộc Sở Y tế 
24/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Thong bao 3989 lich thi trinh bay De an.pdf
 
Liên kết website