Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 3934/TB-HĐTT ứng viên đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày đề án tại kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính thuộc Sở Y tế 
22/10/2019 
 
 
Liên kết website