Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 3934/TB-HĐTT ứng viên đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày đề án tại kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính thuộc Sở Y tế 
22/10/2019 
 
 
Tin đã đưa
(31/07)
(23/07)
(22/07)
(09/07)
(30/06)
(26/06)
(15/06)
(08/05)
(22/04)
(20/04)

Liên kết website