Thông tin dược
Thông tin dược
Thông báo 3862/TB-SYT đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
07/11/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3862_TB-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website