Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Thông báo 3819/TB-BVT điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu bác sĩ đa khoa và gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận năm 2019 
06/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3819_TB-BVT.pdf
 
Liên kết website