Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 3579/TB-SYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 
15/10/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: T.Bao 3579 thu hoi GCN du dieu kien SX my pham.pdf
 
Liên kết website