Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 3459/TB-SYT thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
03/10/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: - T.bao 3459 thu hoi so tiep nhan.pdf 
   - 5027-Q -SYT-Thu hoi so phieu tiep nhan.pdf 
   - 5028-Q -SYT-Thu hoi so phieu tiep nhan.pdf 
   - 5029-Q -SYT.pdf 
           - 5030-Q -SYT.pdf
                   - 5031-Q -SYT.pdf
 
Liên kết website