Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 3433/TB-SYT thu hồi số phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
03/10/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: - Thông báo 3433 DCLH-QD 968.pdf 
           - QĐ 967 NVD.signed1.pdf 
           - QĐ 968 NVD.signed1.pdf
 
Liên kết website