Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
Thông báo 3236/TB-SYT về việc Bệnh viện chuyên khoa Da liễu - Tâm thần tỉnh Ninh Thuận đi vào hoạt động kể từ ngày 01/9/2018 
18/09/2018 
 
 
Liên kết website