Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo 321/TB-SYT thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng -CV 14904 và 14905-QLD  
25/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: - TB 321 dinh chi luu hanh MP.pdf
    - 14904 QLD.pdf
    - 14905 QLD.pdf

 
Liên kết website